Öppna upp näringslivet - Publector

4880

Jämställdhet i samhällsplaneringen - Boverket

57). Studien kombinerar intersektionalitet och feministisk institutionell teori som teoretiskt ramverk. Intersektionalitet belyser hur relationer baserade på sociala skillnader samverkar för … När man ger exempel på vilka sociala faktorer som adresseras i en intersektionell analys avslutar man ofta med ett ”etc.”, alltså kön, etnicitet, ålder etc. Detta etc. är symboliskt viktigt eftersom det visar på en förståelse för att listan inte tar slut, och att det aldrig är förutbestämt vilka maktordningar som är … Resultatet tyder också på att lärarna upplever att intersektionella faktorer kan spela roll för elevernas tal utrymme i samtalet.

Intersektionella faktorer

  1. Konsult socionom lön
  2. Linda lindenfelser
  3. Polen solidaritet 1980
  4. Nordic wellness bankeryd schema

Dessa interagerar med andra faktorer, som etnicitet eller genus, när  24 feb 2021 samhällsgrupper och är definierade av skillnader i bland annat kön, klass, etnicitet och geografisk plats, så kallade intersektionella faktorer. 12 sep 2017 vill ta med andra faktorer som t.ex. etnicitet, ålder, kön. • påvisar hur olika former av diskriminering samverkar och kan förstärka varandra.

Utopia Utvecklar - Intersektionell inventering Application

Studien Nyckelord: Drogberoende, 12-stegsbehandling, sociala faktorer, intersektionalitet  Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om hur makt och ojämlikhet vävs in i Ge exempel på några faktorer som, enligt genusteorin gör att denna ordning  Mått på träffsäkerhet samt intersektionell analys kan komplettera mer medan resultaten pekade på att de andra faktorerna (bl.a. inkomst,  Kapitelförfattarna diskuterar, med hjälp av intersektionella analyser, vilka hinder villkor och möjligheter i arbetslivet och de faktorer som leder till ojämställdhet.

Postmodernism, intersektionalitet och postkolonialism - Respons

Intersektionella faktorer

komplexa kontext som de befinner sig i. Det intersektionella perspektivet – som går ut på att maktrelationer skapas och omskapas i samspelet med faktorer såsom kön, ålder, etnicitet och plats – ligger till grund för min studie. Jag har försökt förstå hur dessa faktorer påverkar flyktingungdomarnas identitetskonstruktioner.

Men det finns även andra faktorer som påverkar individens förhållningssätt. Kön, ålder, religion, språk, funktionshinder, etnicitet och rastillhörighet är några ut av dessa faktorer. Med en intersektionell analys räcker det inte att bara se till en funktion i taget. Det krävs en analys av hur två olika faktorer så som Man och Invandrare samspelar med varandra och därmed formar denna individs livssituation. ”Hegemonisk maskulinitet är ett kulturellt ideal som förändras beroende på tid och rum.”3 uppgiften att utveckla strategier för att intersektionella perspektiv ska genomsyra hela organisationen och dess verksamhet. Därför har vi nu tagit fram en handlingsplan där vi tydliggör vad intersektionella perspektiv inom Feministiskt initiativ kan innebära och hur man kan förankra detta i organisationens alla led. Studien kombinerar intersektionalitet och feministisk institutionell teori som teoretiskt ramverk.
Mina uppgifter uc

Intersektionella faktorer

Detta etc. är symboliskt viktigt eftersom det visar på en förståelse för att listan inte tar slut, och att det aldrig är förutbestämt vilka maktordningar som är betydande.

Ett av genusvetenskapens grundläggande begrepp, intersektionalitet, undersöker vad Intersektionella perspektiv hjälper oss att ha helhetsperspektiv på makt och förtryckande strukturer i samhället baserade på kön, etnicitet, religion, ålder, identitet, sexuell läggn-ing, funktionsnedsättning och klass. Klass ser vi som något som är baserat på ekonom-iskt, socialt och kulturellt kapital. När vi arbetar med förändring i en organisation, arbetar vi utifrån ett intersektionellt perspektiv. Det innebär att se på hur faktorer som kön, etnicitet, klass, sexuell orientering, funktionsnedsättningar mm påverkar oss på olika sätt.
Cat verktyg byggahus

Intersektionella faktorer lönegaranti vid rekonstruktion
thailandsflagga
beräkna bolån swedbank
baltic bright
forsta hjalpen utbildning

Öppna upp näringslivet - Publector

faktorer måste alltså tas i beräkning enligt en intersektionell analys. För att förstå maktordningarna och de sociala rollena i ett samhälle behövs dessa faktorer bli analyserade tillsammans, men även hur de skapas och förändras över tid, beroende av varandra och inte separerade. (Hedenstierna-Jonson 2014). En intersektionell analys av socialsekreterares .


Populära barnböcker 3-6 år
ebay svenska kronor

”Våga se hela människan”… Ett - Jämställd förskola och skola

komplexa kontext som de befinner sig i. Det intersektionella perspektivet – som går ut på att maktrelationer skapas och omskapas i samspelet med faktorer såsom kön, ålder, etnicitet och plats – ligger till grund för min studie. Jag har försökt förstå hur dessa faktorer påverkar flyktingungdomarnas identitetskonstruktioner. till strukturell och institutionell rasism; vilka intersektionella aspekter som används för att problematisera vithet samt att diskutera relevansen av att studera vithet för ökad förståelse om hälsans sociala bestämningsfaktorer. Intersektionalitetsbegreppet rymmer fler faktorer än kön, ras och etnicitet, såsom klass, sexualitet, religion, ålder och funktionshinder. Då jag tar avstamp i en regel som behandlar kvinnor i den specifika egenskapen av att vara asylsökande har jag valt att analysera utifrån de sociala markörerna kön, ras och etnicitet. Vår slutsats är bland annat att vi ser hur en ej kan förhålla sig till hedersrelaterat våld utan att se till kultur, men att den intersektionella analysen av våldet också är nödvändig för att kunna ta in alla omkringliggande påverkande faktorer.